Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

"Modernizarea procesului de producţie elemente lamelare stratificate din lemn"
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

COMUNICAT DE PRESĂ - Vişeu de Sus – 04.01.2011

S.C. RG HOLZ COMPANY S.R.L., cu sediul în localitatea VIŞEU DE SUS, str. Mioriţei, nr. 4, jud. Maramureş, derulează începând cu data de 11.03.2010 proiectul "Modernizarea procesului de producţie elemente lamelare stratificate din lemn", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Valoarea totala a proiectului este de 6.137.983 RON. Asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.267.980, din care 1950462,80 lei contribuţie FEDR şi 317517,20 lei contribuţie naţională.

Proiectul, se implementează în localitatea Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, pe o durată de 16 luni, în perioada 11.03.2010 – 11.07.2011, in cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013, Axa Prioritară 1 – "Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie", Domeniul de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţa a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile" – pentru întreprinderi mari.

S.C. RG HOLZ COMPANY S.R.L. are ca obiect de activitate fabricarea de furnire şi panouri din lemn.

Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii firmei RG HOLZ COMPANY S.R.L., pe piaţa locală şi cea internaţională, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile, prin realizarea unui sistem ecoeficient şi integrat de producţie a elementelor lamelare stratificate din lemn.

Implementarea cu succes a proiectului va determina inovarea proceselor de producţie, creşterea productivităţii companiei, consolidarea poziţiei pe piaţă şi extinderea pe noi pieţe.

Realizarea proiectului va avea ca rezultate principale creşterea cifrei de afaceri, crearea de noi locuri de muncă şi stabilitatea acestora în cadrul companiei, dar şi creşterea exportului. De asemenea, alte avantaje ale implementării proiectului sunt legate de introducerea în procesul de producţie a unor echipamente automatizate, ecoeficiente, care vor determina şi reducerea deşeurilor rezultate în procesul de producţie, reducerea consumurilor energetice şi valorificarea deşeurilor într-un produs nou - brichete.

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" are ca obiectiv general creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel aproximativ de 55% din valoarea medie a productivităţii UE.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

CALIN COMAN
Funcţie: Director General, S.C. RG HOLZ COMPANY S.R.L.
Telefon: 0262-353100, Fax: 0262-353988
Email: info@rgholz.com